top of page

PROPOZICE
ČEZ ŠUMAVSKÝ MTB MARATON 2024

Závod je součástí ŠKODA AUTO Českého poháru horských kol v maratonu
a je partnerským závodem seriálu PRIMA CUP.

Termín:

sobota 27.7.2024

Pořadatel:

Ski klub Šumava Vimperk z.s.

1. máje 182, 38501 Vimperk

IČ 18291091

tel: 721 141 081

e-mail: hudecek@skisumava.cz

Místo konání:

Zadov, Churáňov, lyžařský běžecký stadion

Tratě:

A - 62 km (převýšení 1822 m)

B - 29 km (převýšení 1005 m)

C - 17 km (převýšení 520 m)

dětské závody - tratě a les poblíž lyžařského stadionu Churáňov

Občerstvovací stanice:

 • trasa A - 4x + pití v cíli

 • trasa B - 2x + pití v cíli

 • trasa C - 1x + pití v cíli

Kategorie:

Trať A - 62 km

ČP XCM Muži Elite / AMEL / 2005 a st. s licencí ČSC

ČP XCM Muži Hobby / AM19-34 / 1990–2005

ČP XCM Muži Masters / AM35-44 / 1980–1989

ČP XCM Muži Masters / AM45-54 / 1970–1979

ČP XCM Muži Masters / AM55+ / 1969 a st.

ČP XCM Ženy Elite / AZEL / 2005 a st. s licencí ČSC

ČP XCM Ženy Hobby / AZ19-34 / 1990–2005

ČP XCM Ženy Masters / AZ35-44 / 1980–1989

ČP XCM Ženy Masters / AZ45+ / 1979 a st.

Trať B - 29 km

ČP XCM Kadeti / BM15-16 / 2008–2009

ČP XCM Junioři / BM17-18 / 2006–2007

Muži 19–34 / BM19-34 / 1990–2005
Muži 35 – 44 / BM35-44 / 1980–1989
Muži 45 – 54 / BM45-54 / 1970–1979
Muži 55+ / BM55+ / 1969 a st.

ČP XCM Kadetky / BZ15-16 / 2008–2009

ČP XCM Juniorky / BZ17-18 / 2006–2007

Ženy 19 – 34 / BZ19-34 / 1990–2005
Ženy 35 – 44 / BZ35-44 / 1980–1989
Ženy 45+ / BZ45+ / 1979
a st.

Trať C - 17 km

ČP XCM Starší žáci / CM13-14 / 2010–2011

ČP XCM Starší žákyně / CZ13-14 / 2010–2011

ČP XCM Mladší žáci / CM11-12 / 2012–2013

ČP XCM Mladší žákyně / CZ11-12 / 2012–2013

Muži / CM / 2009 a st.

Ženy / CZ / 2009 a st.

Dětské závody

Batolata chlapci / DM0 / 2020-2024 (kolo nebo odrážedlo)

Batolata dívky / DZ0 / 2020-2024 (kolo nebo odrážedlo)

Kluci 5-6 let / DM5 / 2018-2019

Holky 5-6 let / DZ5 / 2018-2019

Kluci 7-8 let / DM7 / 2016-2017

Holky 7-8 let / DZ7 / 2016-2017

Kluci 9-10 let / DM9 / 2014-2015

Holky 9-10 let / DZ9 / 2014-2015

Soutěž týmů - ŠUMTÝM A, ŠUMTÝM B
 • na trase A a B (hodnocení zvlášť pro trasu A a B)

 • počet členů týmu není omezen, o výsledku rozhoduje součet časů 3 nejrychlejších závodníků

 • přihlášky týmu elektronicky v rámci individuální přihlášky jednotlivců

 • startovné - žádné další startovné,  v rámci startovného jednotlivců

 • ceny - výtězný tým obdrží kromě nehynoucí slávy soudek piva

 • "MŮJ ŠÉF PLATÍ" - pokud se ve firmě domluvíte a sestavíte firemní tým napište nám na mtb@skisumava.cz a my vám vystavíme fakturu, kterou šéf rád zaplatí :-)

Přihlášky a úhrada startovného:

 • pouze elektronicky

 • přihlášky týmů elektronicky v rámci individuální přihlášky 

 • přihláška je platná po úhradě startovného

 • v seznamu přihlášených jsou uvedeny všechny přihlášky, u neuhrazených lze vyvolat pokyny k úhradě

 • předem lze startovné uhradit převodem na účet SportSoftu, nebo platební kartou

  • bankovní účet pro platbu převodem: FIO č.ú. 2400239044/2010

  • VS - symbol vygenerovaný registračním systémem

 • případné změny v přihláškách jednotlivců i týmů hlaste na e-mail mtb@skisumava.cz

 • přihlášky na místě elektronicky pomocí entry boxů Sportsoftu, následuje výdej automaticky přiděleného čísla a platba

 • platby na místě pouze v hotovosti, nebo okamžitým převodem s využitím QR ködu "Zaplať mi". Ujistěte se, že vaše banka tuto službu poskytuje, jinak mějte hotovost, na Zadově není žádný bankomat

Pamětní tričko ŠUMAVÁK:

Pamětní tričko z funkčního materiálu není součátní startovného. Lze jej objednat za 300,- Kč v přihlášce nejpozději do 27.6.2024. Přihláška a tudíž i tričko musí být k 27.6.2024 uhrazeno, jinak bude objednávka trička stornována.

Omezení účasti:

Účastníci mladší 18 let mohou startovat na hlavních tratích pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Formulář pro souhlas zákonného zástupce bude součástí potvrzovacího e-mailu, který obdržíte po odeslání přihlášky. Souhlas vytiskněte a předložte při prezenci.

Zrušení závodu, odhlášení, změny:

 • v případě nekonání závodu z důvodu vyšší moci se startovné nevrací.

 • v případě neúčasti se startovné nevrací.

 • odhlášení ze závodu je možné e-mailem na adresu mtb@skisumava.cz nejpozději do 19.7.2024. Startovné bude vráceno v plné výši ponížené o manipulační poplatek ve výši 50,- Kč. Po tomto datu se startovné nevrací.

 • veškeré změny v přihláškách zdarma do 19.7.2024. Převod startovného na jiného závodníka při prezenci není možný

Startovné:

 • tratě A, B

  • do 30.6.2024 - 500 Kč​

  • 1.7.-25.7.2024 - 650 Kč

  • na místě - 800 Kč

 • trať C​

  • dospělé kategorie​

   • do 30.6.2024 - 350 Kč​

   • 1.7.-25.7.2024 - 450 Kč

   • na místě - 500 Kč

  • dětské kategorie na C​

   • do 25.7.2024 - 200 Kč​

   • na místě - 300 Kč

 • dětské závody

  • do 25.7.2024 - 100 Kč​

  • na místě - 200 Kč

Startovné nezahrnuje teplé jídlo. Číslo se jménem pro všechny zaplacené přihlášky do 21.7.2024.

Prezence:

Lyžařský areál Zadov Churáňov

pátek 26.7.2024 16:00-19:00 hod

sobota od 8:00

Start:

trasa A - 11:00 parkoviště pod sjezdovkou Kobyla Zadov

trasa B - 12:00 parkoviště pod sjezdovkou Kobyla Zadov

trasa C - 12:30 cílový koridor závodu Lyžařský areál Zadov Churáňov

dětské závody - od 9:30 start i cíl - okraj lyžařského stadionu Zadov Churáňov

 

Cíl:

Areál lyžařského běžeckého stadionu Zadov Churáňov.

Podmínky účasti:

 • závod na trasách A, B, C se jede za plného silničního provozu.

 • každý účastník je povinnen dodržovat pravidla silničního provozu a závodu se účastní na vlastní nebezpečí.

 • dětské závody se jedou mimo veřejné komunikace na uzavřeném okruhu.

 • každý závodník je povinnen absolvovat celý závod s řádně nasazenou ochrannou přilbou.

 • doporučujeme absolvovat závod s mobilním telefonem s aplikací záchranka.

 • doporučujeme absolvovat před závodem lékařskou prohlídku a sjednání individuálního úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám

Podáním on-line přihlášky závodník souhlasí, potvrzuje, bere na vědomí a přijímá:

 • propozice závodu

 • se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jejich využitím ve prospěch Šumavského MTB maratonu (startovní listiny, výsledkové listiny, zasílání informačních materiálů)

 • v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku dávám souhlas s užitím svých obrazových snímků, své podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním závodu a předáváním výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a můžu jej kdykoli písemně odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým oprávněný subjekt – pořadatel tyto údaje v souladu s jejich určením poskytne

 • s ukládáním v přihlášce vyplněných údajů na nosiče dat, s upravováním, vyhledáváním v nich, předáváním třetím osobám, tříděním a likvidací v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a to až do odvolání písemnou formou,

 • vyplněných údajů může být užito pro účely zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných akcích pořádaných pořadatelem, případně pro obchodní a marketingové účely pořadatele

 • není mi známa žádná překážka spočívající v mém zdravotním stavu, která by mi bránila ve startu a účasti v závodu,

 • beru na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a movitých věcech, pokud nebude prokázáno výlučné jeho zavinění nebo pokud odložené věci protokolárně nepřevzal do své úschovy,

 • budu se řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a budu v maximální možné míře, kterou po mně lze spravedlivě požadovat, ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídám pořadateli za škody, které mu způsobím,

 • všechny údaje v prohlášení jsem uvedl pravdivě a jsem si vědom skutečnosti, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídám pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou.

TĚŠÍME SE NA TEBE!

Přijeď za námi a zažij Šumavu jinak - se svými přáteli, rodinou a dalšími nadšenými lyžníky.

Kotva 1
bottom of page